Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

2993 083b

justgot1:

lindsayribar:

gerrycanavan:

 I’m afraid of Americans

This is super real.

Completely accurate.

Reposted fromdemonicsymphony demonicsymphony viastraycat straycat
itsnotiw
itsnotiw
itsnotiw
8820 586f
Reposted fromczajnikq czajnikq
itsnotiw
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaczajnikq czajnikq

April 05 2017

itsnotiw
itsnotiw
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viastraycat straycat
itsnotiw
0337 f5c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viasmyrrr smyrrr

April 03 2017

itsnotiw
1654 6456
itsnotiw
8028 32e8
Reposted fromczajnikq czajnikq
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaczajnikq czajnikq
itsnotiw
Podobasz mi się Ledwoprzytomna z rana,
W tej śnieżnobiałej koszuli,
Bez niej- nawet bardziej.

Elegancko ubrana,
Odstawiona na imprezę,
Czy po niej
trunkiem uraczona.
Albo bardziej kolokwialnie:
Jak zaliczasz zgona. 

Podobasz mi się 
w strugach deszczu, które psują Ci fryzurę,
W promieniach słońca wywołujących grymas na Twojej twarzy
I wtedy gdy maskujesz pryszcza z nadzieją, że nikt nie zauważy.

Podobasz mi się 
z nieuczesanymi włosami,
Łuszczącym się naskórkiem 
i rozdwojonymi końcówkami,
Ze złamanym paznokciem
i brzydkimi skórkami.
Nawet z nieogolonymi nogami.

Podobasz mi się 
z gilem w nosie 
i jedzeniem między zębami.
Na siłowni cała spocona 
I podczas miłosnych uniesień,
gdy leżysz wycieńczona.

Podobasz mi się 
Tak po prostu 
I cierpię katusze, gdy
Brakiem akceptacji siebie ranisz swoją duszę.
Reposted fromlittlefool littlefool viaczajnikq czajnikq
9560 a31b 500

la-catharsis:

Charles-Amable Lenoir - A Nymph in the Forest

itsnotiw
Reposted frommayamar mayamar viaszmaragdowykot szmaragdowykot
5094 f657 500

tastefullyoffensive:

That’s actually pretty helpful. (via dosh_jonaldson)

4502 7a8a 500

suonko:

by Émile Quentin-Brin /detail/

itsnotiw
9784 dd19 500
Karol
Reposted fromdobry dobry viaczajnikq czajnikq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl